Kifejezés / szakkifejezés: COBRA

Magyarázat / Leírás:

Common Object Request Broker, azaz Közös Objektum Kérés Közvetítõ architektúra új, hálózaton elosztott különféle (heterogén) objektumok közös felhasználását lehetõvé tevõ infrastruktúra, mely specifikációt az Objektum Kezelõ Csoport (Object Management Group vagy OMG) dolgozta ki. A rendszer architektúrája két fõ részre osztható: az objektum modellre és a referencia modellre. Az objektum modell azt határozza meg, hogy a hálózaton szétosztott objektumok milyen módon írhatók le. A referencia modell az objektumok egymásra hatását jellemzi. Az objektum modell elemei különálló, egyedien azonosított entitások, melyek szolgáltatásait csak jól meghatározott interfészeken keresztül lehet elérni. Az objektumok szolgáltatásait igénylõ kliensek számára az egyes objektumok implementációja és helye rejtve van. A CORBA számos közös hálózati programozási feladatot automatizál, többek közt az objektum regisztrálást, elhelyezést, aktiválást, a kérések lebontását, illesztését és a hiba kezelést, a paraméterek rendezését, a mûveletek szervezését.

Kapcsolódó kifejezések:

Keresés Betűrend szerint Új keresés
Keresés kulcsszó és kifejezés alapján Új keresés
Kifejezés és Témakör ajánlása
A kifejezés-ajánláshoz be kell lépni!
Keresőoptimalizálás és kulcsszó menedzselés Tovább